Overzicht pilotscholen

2 januari 2023

Nieuwsgierig naar de scholen die werken aan de ontwikkeling van T&T?

36 pilotscholen werken samen aan de ontwikkeling van het vak T&T. Dit doen ze onder andere tijdens landelijke bijeenkomsten, collegiale visitaties en werkgroepen. En wie dat dan doen? Binnen de pilotscholen zijn docenten T&T, coördinatoren, decanen en schoolleiders die bezig zijn om T&T een plaats te geven binnen de school en daarbuiten.
Deze 36 scholen mogen ook T&T als schoolexamenvak aanbieden en hebben hiervoor ontheffing gekregen van het ministerie van OCW. Andere vmbo-scholen kunnen T&T ook als concept schoolexamenvak aanbieden maar dan alleen als extra-curriculair vak.

Overzicht pilotscholen
Naam school Plaats school
BC Broekhin​ Roermond
Bonifatius mavo Emmeloord
Burgemeester Harmsma School Gorredijk
Carolus Clusius College Zwolle
Christelijk Lyceum Delft Delft
CSG Het Streek Ede
CSG Liudger Waskemeer
CSG Het Noordik,
vestiging Catharina van Renneslaan
Almelo
De Saad Dâmwald
Don Bosco College Volendam
Dr. Knippenbergcollege Helmond
Eckartcollege Eindhoven
Esdalcollege, locatie Boermarkeweg Emmen
Fioretti College Veghel
Globe College Utrecht
ISW Hoogeland Naaldwijk
Jeroen Bosch College 's-Hertogenbosch
Kaj Munk College Hoofddorp
Libanon Lyceum Rotterdam
Lodewijkcollege Terneuzen
Markland College Zevenbergen
Melanchthon Mathenesse Rotterdam
Metameer Stevensbeek
Newmancollege Breda
Northgo College Noordwijk
Oostwende College Bunschoten
Over Y College Amsterdam
't R@velijn Steenbergen
RSG 't Rijks Bergen op Zoom
Scheepsvaart en Transport College Rotterdam
SG de Dijk Medemblik
Stedelijk Dalton College Alkmaar
Ubbo Emmius Stadskanaal
Vechtdalcollege Hardenberg
Wellantcollege Montfoort
X11 Utrecht