Algemene informatie

15 juni 2021

Wat maakt Technologie & Toepassing zo uniek?

T&T is een vak in ontwikkeling voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Dit vak geeft leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met vraagstukken uit de dagelijkse praktijk die met technologie opgelost kunnen worden. Zoals het maken van een toeristische QR route door de stad ( in samenwerking met VVV en de gemeente), het ontwikkelen van een nieuwe saus in opdracht van een specerijenfabrikant of het ontwerpen van een kindermeubellijn voor een meubelfabrikant.

Kenmerkend voor T&T is het terugkeren van de ontwerpmethodieken en de ontwikkeling van verschillende vaardigheden. Aan welke vaardigheden moet je dan denken? Uiteraard samenwerken, maar ook onderzoeken, kwaliteit leveren, rapporteren en reflecteren. In deze handreiking staan alle vaardigheden uit het concept-examenprogramma verder uitgewerkt.

Het concept-examenprogramma wordt op dit moment door 36 pilotscholen getoetst en geëvalueerd. Deze pilotscholen mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden doordat zij hiervoor ontheffing hebben gekregen van het ministerie van OCW. Andere vmbo-scholen kunnen T&T tijdens deze pilotfase alleen aanbieden als extra-curriculair vak.

SLO ondersteunt de docenten T&T bij de ontwikkeling van het vak op school. T&T is een vak dat nogal wat vraagt van zijn docenten. De docent zal namelijk zelf onderwijs moeten maken. Ter ondersteuning daarvan heeft SLO de handreiking voor T&T opgezet. Alle officiële schoolvakken hebben een handreiking waarin suggesties en adviezen staan voor de inrichting van het schoolexamen, zo ook T&T. De inhoud van de handreiking is niet voorschrijvend, maar ondersteunend in de schooleigen ontwikkeling.

In de handreiking komen verschillende onderdelen, zoals het examenprogramma, het schoolexamen, het PTA en voorbeelden van levensechte opdrachten aan de orde. Deze handreiking geeft je een beeld van wat T&T inhoudt en hoe je zelf je lesprogramma kunt vormgeven. Je kunt ook een kijkje nemen op de pagina van Sterk Beroepsonderwijs, daar vind je regelmatig informatie over het vak en de onderwijsontwikkelingen waarbij T&T betrokken is.