Aansluiting vmbo ob en relatie met mbo en havo O&O

14 augustus 2020

Aansluiting onderbouw vmbo

De kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo vormt een goede basis voor het T&T-programma. De vakspecifieke denk- en werkwijzen van technologie, natuurkunde, scheikunde, fysische geografie en biologie voor het vmbo kunnen beschouwd worden als voorwaardelijke of basiskennis voor het T&T-programma.

In de kennisbasis wordt uitgebreid ingegaan op de ontwerpvaardigheden en de onderzoekvaardigheden die naast een ondernemende houding de kern van het examenprogramma T&T vormen.

Relatie mbo en havo bovenbouw

Het schoolexamenprogramma T&T sluit inhoudelijk en pedagogisch-didactisch aan op de mbo niveau 4-opleidingen. Inhoudelijk sluit het programma ook aan op het O&O-programma op het havo (Technasium).

Relatie T&T competenties, mbo competenties en O&O subdomeinen


(Onderstaande tabel is hiernaast ook te downloaden)

proefje uit Word