Handreiking Schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo


23 januari 2019
contact: Han Noordink

Deze Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo laat zien hoe invulling gegeven kan worden aan de SE-onderdelen van het examenprogramma aardrijkskunde havo en vwo, dat sinds 2007 geldt. Per augustus 2017 is het examenprogramma enigszins gewijzigd. Bij domein D is voor havo het ontwikkelingsland Indonesië vervangen door Brazilië. Voor vwo is het gebied Zuidoost-Azië vervangen door Zuid-Amerika. Deze wijziging is de belangrijkste reden voor deze nieuwe handreiking voor het schoolexamen, die voor een groot deel gebaseerd is op de handreiking die in 2007 verscheen. De handreiking bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen, die een niet-voorschrijvend karakter dragen.


Jaar van uitgave: 2015

Adriaens, R., Noordink, H., Pauw, I., & Schee, J. van der (2015). Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo. Enschede: SLO.