Handreiking inhoudelijke uitwerking examenprogramma filosofie havo (kerndomeinen). Nieuwe uitgebreide versie


23 januari 2019

Deze handreiking voor docenten filosofie in de tweede fase is gekoppeld aan het examenprogramma filosofie en beperkt zich tot de kerndomeinen A tm D. De handreiking geeft docenten filosofie handvatten bij de eindtermen van dit schoolexamen.


Jaar van uitgave: 2002

Boekstal, P., Oosthoek, D., Schwab, H.W., & Wessels, J. (2002). Handreiking inhoudelijke uitwerking examenprogramma filosofie havo (kerndomeinen). Nieuwe uitgebreide versie. Enschede: SLO.