Handreiking schoolexamen klassieke culturele vorming vwo


13 mei 2020
Deze handreiking voor docenten KCV en klassieke talen sluit niet langer aan bij de nieuwe opzet waarin er sprake is van integratie van KCV en klassieke talen. Toch is de handreiking van waarde, aangezien zij nuttige suggesties en adviezen bevat voor de invulling van de cultuurcomponent in de nieuwe vakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur.

Jaar van uitgave: 2007

Goris, M. (2007). Handreiking schoolexamen klassieke culturele vorming vwo. Enschede: SLO.