Handreiking Italiaans, Russisch, Spaans havo/vwo

3 juli 2020

Het schoolexamen goed vormgeven, je visie en ambities zichtbaar maken in je PTA en deze keuzes gezamenlijk maken. Daar werk je als vaksectie elk jaar weer aan. Op deze pagina vind je verschillende documenten die je daarbij kunnen helpen en inspireren.

Deze documenten kun je hiernaast downloaden:

  • het pdf-document ‘Handreiking schoolexamen Italiaans, Russisch, Spaans havo/vwo’;
  • het word-document ‘Gespreksleidraad Italiaans, Russisch, Spaans havo/vwo (leeg)’;
  • het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad Italiaans, Russisch, Spaans havo/vwo'.

In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

De gespreksleidraad hebben we ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten op vakniveau.

  • Het word-document ‘Gespreksleidraad Italiaans, Russisch, Spaans (leeg)’ bevat alle relevante gespreksvragen op een rij.
  • Het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad Italiaans, Russisch, Spaans' bevat ter illustratie en inspiratie mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor een PTA havo en een PTA vwo.