rollen van de docent

7 december 2022

Een programma waarin de praktijk centraal staat en leerlingen aan de slag gaan met opdrachten van externe opdrachtgevers maakt dat de rol van de docent verandert. Van docerend naar coachend en begeleidend. Coachingsvaardigheden houden onder andere in dat leerlingen feed-up, feedback en feed forward krijgen. Maar de docent is ook netwerker en onderhoudt contacten met externe opdrachtgevers. De docent zorgt dat opdrachten die ontwikkeld worden recht doen aan de wensen van opdrachtgevers, passen bij de inhoud van het examenprogramma en het niveau van de leerling. Een docent is dus ook een ontwikkelaar die een vertaling kan maken van de uitgangspunten van het praktijkgerichte programma naar het onderwijs.

Het is bijna onmogelijk om al die verschillende rollen en taken in je eentje te vervullen. Daarom is het fijn te werken in teamverband. Inventariseer alle rollen en taken eens en bespreek waar iedereen het best tot zijn recht komt.