O8: Seksualiteit - vwo (subdomein D4)

20 december 2022

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en communicatie beargumenteren op welke wijze vraagstukken met betrekking tot seksualiteit van de mens kunnen worden benaderd.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten
1. beargumenteren wat de rol is van seksualiteit bij voortplanting en bij het onderhouden van relaties; seksualiteit, biseksueel, homoseksueel, heteroseksueel, coming-out, voorbehoedmiddelen, opwinding, orgasme, gender, seksueel overdraagbare aandoeningen, aids, transseksualiteit, voortplantingsprikkel, adolescentie, hormonale regulatie, levensfase
2. de rol van seksualiteit in verschillende levensfases toelichten;
3. relaties leggen tussen seksueel gedrag en voortplantingsgedrag;
4. keuzes maken voor de juiste voorbehoedmiddelen en effectief gebruik daarvan beschrijven;
5. diversiteit in seksuele geaardheid toelichten;
6. acceptatie van seksuele diversiteit relateren aan eigen opvattingen en culturele aspecten;
7. de relatie tussen seksueel gedrag en seksueel overdraagbare aandoeningen toelichten;
8. omschrijven hoe je wensen kenbaar kunt maken en grenzen kunt bewaken en respecteren;
9. de rol van hormonen en zenuwstelsel bij aspecten van relaties en seksualiteit benoemen.