B6: Beweging van het organisme (vwo)

6 januari 2022

De kandidaat kan met behulp van de concepten beweging, neurale regulatie en waarneming ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze mens en dier bewegen en op welke wijze dit kan worden geoptimaliseerd.

Mogelijke contexten

Gezondheid
Ziektekostenverzekeraars bieden activiteitenprogramma's aan om de kans op hart- en vaatziekten te verminderen.

Sport
Analyse van de schaatsbeweging heeft geleid tot een efficiënt schaatsontwerp, te weten de klapschaats.

​​​​Omschrijving van de eindterm

De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  • de bouw, werking en functie van de belangrijkste, bij beweging betrokken, organen (spieren, zintuigen en zenuwen) van mens en dier benoemen en daarbij de relatie tussen vorm en functie verklaren;
  • opzet en effecten van trainings- en revalidatieprogramma's voor mens en dier uitleggen.

Mogelijke de​elcon​​​cepten

Dwarsgestreepte en gladde spieren, spiervezel, spiercel, pees, reflexboog, antagonist, tonus, krachttraining, duurtraining, warming-up, coolingdown, uithoudingsvermogen, doping, motoreiwit, spierspanning, actine, myosine, neurale regulatie, spierspoeltje, peesspoeltje.

Relatie met andere subdomeinen

Centraal Examen:

  • B2 Stofwisseling van de cel
  • B3 Stofwisseling van het organisme
  • B4 Zelfregulatie van het organisme

​​Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondinformatie

  • Sport en technologie: voor het bereiken van topprestaties is heel veel voorbereiding en inzet nodig. Via technologische innovaties en wetenschappelijke inzichten proberen de Nederlandse sporters hun tegenstanders altijd een stap voor te zijn. Schooltv.nl heeft hier verschillende filmpjes over.​