E1: DNA-replicatie (vwo)

28 april 2020

De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt gereproduceerd.

Mogelijke contexten

Veiligheid
Forensisch onderzoekers doen sporenonderzoek met behulp van DNA ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek.

Gezondheid 
Onderzoekers van de Mauritsklinieken in Nederland hebben aangetoond dat verbranding van de huid door zonlicht op jonge leeftijd een direct verband heeft met het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd.

​​Mogelijke uitwerking van de eindterm

De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

 • het proces van DNA-replicatie toelichten en daarbij de continue en discontinue replicatie, leidende en volgende streng beschrijven;
 • uitleggen wat er fout kan gaan bij DNA-replicatie en de gevolgen daarvan beschrijven;
 • beschrijven hoe DNA (van dezelfde soort of andere soorten) ingebouwd kan worden (natuurlijk, kunstmatig) en de gevolgen van deze inbouw beschrijven;
 • uitleggen dat aan de voortplanting van mens, dier en plant het proces van DNA-replicatie ten grondslag ligt.​​

​​Mo​​gelijke deelconcepten

Nucleotiden, dubbelstreng, basenparen, vrije DNA-nucleotiden, chromatiden, DNA-polymerase, S-fase, Okazaki-fragment, operonmodel, coder​​ende streng, template streng, 3'- en 5'-kant.

Relatie met andere subdomeinen

Centraal Examen

 • B1 Eiwitsynthese
 • F1 Selectie (DNA)

Schoolexamen

 • E2 Levenscyclus van de cel
 • E3 Voortplanting

Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondinformatie

 • ​Met de Reizende DNA-labs haalt u DNA, genen, genomen en het moderne DNA-onderzoek naar de klas. Leerlingen gaan zelf aan de slag met de nieuwste technieken.
 • Nederlands Forensisch Instituut: officiële website van het ministerie van Justitie over forensisch onderzoek.
 • Alles over DNA: website met veel informatie over DNA.
 • Your Genome: Engelstalige website met veel informatie over DNA en genoomonderzoek.