E1: DNA-replicatie (havo)

28 april 2020

De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt gereproduceerd.

Mogelijke contexten

Gezondheid
Voorlichters van het KWF geven voorlichting over preventief gedrag ten aanzien van huidkanker en leggen uit hoe melanoom gevormd wordt als gevolg van zonnebrand.

Veiligheid
Forensisch onderzoekers gebruiken DNA-fingerprinting om het Openbaar Ministerie de mogelijkheid te geven de dader aan te wijzen.

​​Mogelijke uitwerking van de eindterm

De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

  • het proces van DNA-replicatie beschrijven;
  • de rol van DNA-replicatie in de celcyclus en levenscyclus herkennen;
  • beschrijven wat er fout kan gaan bij DNA-replicatie en de gevolgen daarvan beschrijven.

Mogelijke​ deelconcepten

Nucleotiden, dubbelstreng, basenparen, vrije DNA-nucleotiden, chromatiden, DNA-polymerase, S-fase.

Relatie met andere subdomeinen

Centraal Examen

  • F1 Selectie (DNA)

Schoolexamen

  • B1 Eiwitsynthese
  • D3 Seksualiteit
  • E2 Levenscyclus van de cel
  • E3 Voortplanting

​​Suggesties voor lesmateriaal en achtergrondinformatie​

  • Met de Reizende DNA-labs haalt u DNA, genen, genomen en het moderne DNA-onderzoek naar de klas. Leerlingen gaan zelf aan de slag met de nieuwste technieken.​