Domein E: Reproductie

28 april 2020

Biologische eenheden, zoals enkele celorganellen, cellen en organismen, repliceren zich.

Doelen in dit domein​​

De kandidaat kan in een context:

  • verbanden leggen tussen replicatie die plaatsvindt op de verschillende organisatieniveaus.​

Subdomeinen

Domein E kent de volgende subdomeinen die getoetst worden in het centraal examen (CE) of alleen in het schoolexamen (SE).