D2: Gedrag en interactie (havo)

28 april 2020

De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van communicatie, gezondheid en veiligheid verklaren op welke wijze gedrag van organismen en populaties ontstaat en benoemen wat de functie daarvan is.

Mogelijke contexten

Communicatie
Voorlichters gebruiken informatie over supranormale prikkels in het opzetten van een effectieve voorlichtingscampagne.

Gezondheid
Artsen adviseren patiënten met epilepsie over uitwendige signalen om het valgevaar te verminderen.

Veiligheid
Een etholoog adviseert de politie in het omgaan met het gedrag van voetbalvandalen.

Mogelijke uitwerking van de eindterm

De kandidaat kan in contexten bijvoorbeeld:

 • toelichten dat gedrag tot stand komt door interne en externe factoren;
 • verklaren dat gedrag gedeeltelijk erfelijk bepaald is;
 • uitleggen dat gedrag het resultaat is van een dynamische relatie tussen het organisme en zijn omgeving;
 • toelichten dat gedrag meerdere functies heeft;
 • een aantal functies van gedrag noemen, onder andere gekoppeld aan levensfases;
 • uitleggen hoe gedrag evolueert onder invloed van selectiedruk;
 • een eenvoudig gedragsonderzoek uitvoeren;
 • herkennen dat populaties zoals een school vissen of een zwerm vogels, gedrag vertonen dat een meerwaarde heeft ten opzichte van het gedrag van de afzonderlijke organismen.

​​Mogelijke deelconcepten

Prikkel, respons, territoriumgedrag, balts, paringsgedrag, broedzorg, overspronggedrag, gewenning, inprenting, conditionering, imitatie, inzicht, trial and error, sleutelprikkel, supranormale prikkel, ethogram, protocol, adequaat gedrag.​

Relatie met andere subdomeinen

Centraal Examen

 • B4 Zelfregulatie van het organisme
 • B7 Waarneming door het organisme
 • F2 Soortvorming (Selectie)​

Schoolexamen

 • D3 Seksualiteit
 • E3 Voortplanting

Suggesties voor lesmateriaa​​l en achtergrondinformatie

 • Gedraag je: gedrag in drie verschillende contexten, zoals die van een diermanager of een pedagogisch adviseur.
 • Gebiologeerd door gedrag: gedrag in drie verschillende contexten: verzorgen van je huisdier, ontwerpen van een diervriendelijke stal, onderzoeken van overtraining bij paarden.
 • Practicum gedrag: het opzetten van experimenteel gedragsonderzoek.
 • Ethologie: een website met informatie over diergedrag, voorbeelden van ethologisch onderzoek, literatuurverwijzingen, onderzoeksmethoden en een aantal ethologie-links.