Domein D: Interactie

28 april 2020

Biologische eenheden worden beïnvloed door hun omgeving, die zowel biotisch als abiotisch van aard kan zijn.

Op deze beïnvloeding kunnen de biologische eenheden reageren door zich aan te passen, te verplaatsen of andere reacties te vertonen. Omgekeerd hebben biologische eenheden ook invloed op hun biotische en abiotische omgeving.

Interactie verwijst naar het open karakter van de biologische systemen.

Doelen in dit domein​​

De kandidaat kan in een context:

  • beschrijven dat een biologische eenheid, van welk organisatieniveau dan ook, voortdurend in interactie is met de omgeving waaronder andere biologische eenheden;
  • voor de effecten van veranderingen in een biologische eenheid de multicausaliteit benoemen;
  • redeneringen hanteren waaruit de complexiteit van relaties in en tussen biologische eenheden en van biologische eenheden met hun abiotisch milieu blijkt.​

​Subdomeinen

Domein D kent de volgende subdomeinen die getoetst worden in het centraal examen (CE) of alleen in het schoolexamen (SE).

havo vwo
D1 Moleculaire interactie (SE) D1 Moleculaire interactie (CE)
D2 Cellulaire interactie (CE)
D2 Gedrag en interactie (SE) D​3 Gedrag en interactie (SE)
​​D3 Seksualiteit (SE) ​D4 Seksualiteit​ (SE)
​D4 Interactie in ecosystemen (CE) ​D5 Interactie in ecosystemen (CE)​​