Nynke Jansma


Nynke Jansma is leerplanontwikkelaar in de afdeling voortgezet onderwijs. Zij is expert op het gebied van taalonderwijs en beroepsonderwijs. Ze houdt zich bezig met geïntegreerd taalonderwijs, taalleerroutes in vmbo en praktijkonderwijs en ontwikkelingen in de verschillende leerwegen van het vmbo, in het bijzonder voor het profiel Zorg en Welzijn.