Rob Duijker


Rob Duijker is werkzaam bij de afdeling voortgezet onderwijs. Zijn specialisatie is het vmbo, vooral de profielen Economie & Ondernemen, Horeca, Bakkerij & Recreatie en Media, Vormgeving & ICT en de daarbij behorende doorlopende leerwegen naar het mbo.
Verder is hij inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component voor de gemengde- en theoretische leerweg. Hij is inhoudelijk adviseur voor de platforms Economie & Ondernemen en Horeca, Bakkerij & Recreatie. 
Rob is altijd op zoek naar zoveel mogelijk maatwerk voor de leerling in het vmbo en mbo.

Voor zijn SLO-tijd heeft hij ruim 20 jaar ervaring opgedaan in het onderwijs, onder andere in het vmbo als docent beroepsgerichte economische vakken.

Rob Duijker @0,15x

Curriculumontwikkelaar mens & maatschappij

contactinformatie