Verder met rekenen: lespakket rekenen/wiskunde voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo


23 januari 2019

Dit lespakket is van belang voor docenten rekenen/wiskunde in klas 1 van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Nogal wat leerlingen in deze doelgroep beschikken bij binnenkomst over een gebrekkige rekenvaardigheid. Kenmerkend voor veel van deze leerlingen is verder een gebrek aan zelfvertrouwen op het gebied van rekenen. Vaak zijn ze onzeker over rekenhandelingen of –procedures en hebben ze van zichzelf het gevoel een ‘blinde vlek’ voor rekenen te hebben. Bestaande lesmaterialen in het vmbo voorzien veelal niet in de leerbehoeften van deze leerlingen. Voor dit lespakket is een selectie gemaakt uit leerstof die voor deze doelgroep van essentieel belang is, rekening houdend met de referentieniveaus uit het Referentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Met het oog op maatschappelijke zelfredzaamheid en de doorlopende lijn naar de bovenbouw van het vmbo is gekozen voor drie domeinen: geld en ons geldsysteem, procenten en verhoudingen en meten en ons maatstelsel. Het ontwikkelde pakket bestaat uit 24 werkbladen (elk bestaand uit drie pagina’s) met bijbehorende lesbeschrijvingen en achtergrondinformatie met betrekking tot leerlijnen. In de wijze waarop deze leerstof aan de orde komt, is aansluiting gezocht bij didactiek en organisatie van het basisonderwijs, echter zonder dat leerlingen in het vmbo de leerstof en didactische werkwijzen als ‘kinderachtig’ zullen ervaren.


Jaar van uitgave: 2010

Buijs, K., & Zwaart, P. van der. (2010). Verder met rekenen: lespakket rekenen-wiskunde voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Enschede: SLO.