Rekenen: op niveau komen en blijven. Handreiking bij beleidsvorming en verbetering van een rekencurriculum in de onderbouw van het voortgezet onderwijs


23 januari 2019

Dit document geeft docenten rekenen in de vo-onderbouw, rekencoördinatoren en schoolleiders inzicht in de stappen die gezet kunnen worden om te komen tot een leerplan rekenen. Deze handreiking bevat aandachtspunten en stappenplannen die scholen kunnen gebruiken om een rekenbeleidsplan te ontwikkelen waarin de ambitie, visie en op te lossen problemen met betrekking tot rekenen zijn geformuleerd, en om het bestaande rekencurriculum te versterken.


Jaar van uitgave: 2011

Braber, N. den, Buys, K., & Schmidt, V. (2011). Rekenen: op niveau komen en blijven. Handreiking bij beleidsvorming en verbetering van een rekencurriculum in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.