Profiles and paths: Effects of language impairment and bilingualism on children’s linguistic and cognitive development


19 december 2019
contact: Inge Jansen

In het proefschrift van Tessel Boerma staat de talige en cognitieve ontwikkeling van vijfjarige tot achtjarige eentalige en meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis (TOS) centraal. Een TOS is een stoornis waarbij men moeite heeft met praten of het begrijpen van taal zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Ongeveer vijf tot zeven procent van de populatie heeft last van deze stoornis en het is zeer belangrijk dat deze stoornis vroeg gesignaleerd wordt.

Een bemoeilijkende factor bij het herkennen van leerlingen met een TOS is dat meertalige kinderen en kinderen met een TOS oppervlakkige gelijkenissen vertonen in hun taalprofiel. Beide groepen hebben moeite met de morfologie en woordenschat van het Nederlands. Het is dus moeilijk om deze twee groepen van elkaar te onderscheiden.

In haar proefschrift bespreekt Boerma drie tests waarmee kinderen met een TOS onderscheiden kunnen worden van meertalige kinderen. Bij de quasi-universele nonwoordrepetietaak (Q-U NWRT) krijgen kinderen niet-bestaande woorden te zien die zijn opgebouwd uit fonologische structuren en klanken die in heel veel verschillende talen frequent voorkomen. De tweede test is een verteltaak waarbij het draait om de macrostructuur van het verhaal. De derde test is een vragenlijst voor de ouders. De informatie van de ouders over de vroege taalontwikkeling blijkt een zeer voorspellende waarde te hebben voor een TOS. Door bovenstaande drie tests te combineren kon ongeveer 95% van de eentalige en meertalige kinderen met en zonder een TOS correct geclassificeerd worden.


toon meer