Haal meer uit meertaligheid: Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs.


19 december 2019
contact: Inge Jansen

In dit boek wordt het benutten van meertaligheid binnen basisscholen vanuit diverse perspectieven bekeken. De informatie in dit boek is voornamelijk afgeleid vanuit het Validiv-project. Hierdoor is het een boek met afwisseling tussen praktische en theoretische adviezen en voorbeelden. De auteurs vertrekken hierbij vanuit welbekende ‘mythes’ rond meertaligheid die kwalitatief en kwantitatief worden onderzocht.

Centraal staat het bieden van ruimte voor de thuistalen van de leerlingen zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan het Nederlands. Het bieden van een taaltolerante leeromgeving is belangrijk om alle leerlingen zich meer thuis te laten voelen op school en de hieruit volgende meertaligheid biedt diverse sociale, cognitieve en economische voordelen. Daarnaast blijkt dat het (voor leerlingen) een natuurlijk proces is om andere talen, ter ondersteuning, in te zetten. De vaardigheden en kennis die in de thuistaal reeds zijn verworven, moeten worden benut bij het leren van het Nederlands.


Praag, L., van, Sierens, S., Agirdag, O., Lambert, P., Slembrouck, S., Avermaet, P. van, Braak, J. van, Craen, P. van de, Gorp, K. van, Houtte, M. van. (2016). Haal meer uit meertaligheid: Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs. Leuven: Acco.


toon meer