Translanguaging: A CUNY-NYSIEB guide for educators.


8 oktober 2019
contact: Inge Jansen

In dit boek wordt het concept translanguaging gedefinieerd en worden werkvormen aangeboden die in verschillende onderwijstypen het gebruik van translanguaging moeten stimuleren.

Onder translanguaging vallen, volgens Celic & Seltzer, alle talige uitingen van meertalige mensen. Het gaat erom dat meertalige mensen alle talen die zij kennen mogen inzetten om effectief te communiceren, achtergrondkennis te activeren en het begripsproces te ondersteunen. Het achterliggende idee hiervan is dat je een nieuwe taal alleen goed leert als je de reeds verworven taal (moedertaal of thuistaal) kan inzetten. Translanguaging bouwt voort op wat de leerling al wél kan en zorgt ervoor dat meertaligen op een toegankelijke manier de informatie krijgen die zij nodig hebben om aan de gestelde leerdoelen te voldoen.

Het boek bevat een groot aantal werkvormen voor verschillende onderwijstypen om translanguaging in de klas te stimuleren. Alle werkvormen zijn nauwkeurig beschreven en bieden ruimte voor een eigen invulling.


Celic, C., & Seltzer, K. (2011). Translanguaging: A CUNY-NYSIEB guide for educators. New York: CUNY-NYSIEB.