Engaging Students in Academic Literacies


10 april 2019

De ideeën en gegevens in dit tijdloze en belangrijke boek zijn in zes jaar getest in scholingen voor zittende leerkrachten en leraren in opleiding. Het maakt de systemic finctional linguistics en de genretheory toegankelijk en geeft zorgvuldige hulp voor het gebruik ervan in de klas. Het boek biedt bassischolen gereedschap vor het ontwerpen en uitvoeren van hun schrijfcurriculum.

In de Verenigde Staten van Amerika vereisen de Common Core Standards dat scholen berschillende genres moeten opnemen in het schrijven bij verschillende vakken. Brisk geeft in dit boek specifieke informatie voor schrijfonderwijs in kleuter- en lagereschoolklassen bij diverse vakken. Zij begeleidt leraren die bij leerlingen de vaardigheid ontwikkelen teksten te maken, door daarbij structurele en taalkundige kenmerken van schrijftaal te gebruiken. Ze doet dit vanuit een omvattende functionele taalkunde, die het taalgebruik in context van doel en publiek beschrijft en heeft haar ervaringen opgedaan in stadscholen. De voorbeelden komen uit lessen van diverse vakken: language arts, social studies, math en science.

Uitgangspunt van het boek is dat kennis van leraren over hoe teksten werken hun vaardigheid zal verbeteren om leerlingen te ondersteunen in hun taalontwikkeling.Jaar van uitgave: 2015
ISBN: 978-0-415-73704-3

Brisk, M.E. (2015). Engaging Students in Academic Literacies; Genre-based Pedagogy for K-5 Classrooms. New York/ London: Routledge.