The Language of Schooling


13 mei 2020

T he Language of Schooling is een baanbrekend boek, waarin Mary Schleppegrell het gebruik van taal op school als voertuig voor het leren helder karakteriseert en duidelijk maakt waarom aandacht voor taal bij de vakken noodzakelijk is om alle leerlingen optimaal te laten presteren. Het is een introductie in de eigenschappen van academisch taalgebruik en de rol ervan in het onderwijs, en hoe het verschilt van de taal die leerlingen buiten school gebruiken.
Het boek voor onderzoekers en studenten van taal in het onderwijs:

  • geeft een functionele beschrijving van de grammaticale verschillen tussen gewoon alledaags taalgebruik en de de soorten teksten die leerlingen op school moeten kunnen lezen en schrijven. Deze beschrijving is gebaseerd op het theoretisch doordachte kader van de systematische functionele taalkunde;
  • onderzoekt de relatie tussen onderzoek vanuit de sociolinguistiek en de taalontwikkeling met de functionele grammatica;
  • richt zich op de context van de gevorderde geletterdheid, de middelbare school en verder, en op de toenemende eisen aan taalvaardigheid waaraan leelringen op deze hogere niveaus moeten voldoen;
  • geeft en bespreekt de genres waarmee de leerlingen op school worden geconfronteerd, zoals de Vertelling, het Verhaal, de Procedure, het Verslag, de Verklaring en het Betoog;
  • bespreekt de grammaticale kenmerken van de genres bij science, geschiedenis en rekenen/wiskunde;
  • geeft argumenten voor expliciete aandacht voor taal in het onderwijs van alle vakken, met speciale aandacht voor kritische geletterdheid binnen de vakken.
Jaar van uitgave: 2004
ISBN: 0-8058-4677-8

Schleppegrell, M.J. (2004). The language of schooling. A functional linguistics perspective. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Ass.