Symposium genredidactiek / genre pedagogy


28 november 2019

Wat zijn specifieke kenmerken van de verschillende vaktalen die de leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen voorgeschoteld? Hoe krijgen we daar beter zicht op en hoe kunnen docenten leerlingen beter helpen met die vaktalen om te gaan? Op zoek naar antwoorden op deze vragen en naar nieuwe perspectieven voor taalgericht vakonderwijs is binnen het Platform Taalgericht Vakonderwijs op 31 augustus en 1 september 2010 een symposium gehouden om te leren van onderzoek en ervaringen uit Australië en Zweden. Dit is het verslag van dit symposium.
Vanuit een functionele linguïstiek is op basis van onderzoek naar vakteksten (hoe de taalregisters van de vakken gerealiseerd worden in vakspecifieke genres) ervaring opgedaan met een in Australië ontwikkelde „Onderwijsleercirkel?. Daarmee krijgen leerlingen en leerkrachten van primair tot hoger onderwijs meer greep op kenmerken van de teksten.
De – Engelstalige – presentaties van de uitgenodigde experts zijn net als de introductie van
Maaike Hajer terug te zien als een zogenoemde 'weblecture' via de website van LEONED, het Landelijk expertisecentrum opleidingen en diversiteit.

Het betreft de volgende presentaties:

  • Maaike Hajer, Lector Lesgeven in de multiculturele school, Hogeschool Utrecht, VoorzitterPlatform Taalgericht Vakonderwijs. Introduction to the conference on genre pedagogy.
  • Mariana Sellgren, Stockholm University. Introduction to the basics of genre pedagogy
  • Pauline Gibbons, University of Technology, Sidney (Australia). Scaffolding language and subject learning through interaction.
  • Mikael Olofsson, Stockholm University (Sweden).Strategies for implementing genre pedagogy in a new national context: Swedish experiences.

Elk van deze presentaties was aanleiding voor een grote hoeveelheid vragen van de symposiumdeelnemers. Daarop hebben de inleiders uitvoerig gereageerd. In dit verslag tref je in hoofdstuk 1 de samenvatting van de presentaties, de vragen en een indruk van de discussie met de inleiders. Het hoofdstuk sluit af met een ter plekke gegeven 'Summing up' met medewerking van drie deelnemers van het Platform Taalgericht Vakonderwijs.


Jaar van uitgave: 2011

Leeuw, B. van der, Meestringa, T. & Pennewaard, L. (2011). Symposium genredidactiek / genre pedagogy. Verslag / report, Den Dolder, 31 augustus en 1 september 2010. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs / SLO.