Handboek taalgericht vakonderwijs herzien


19 december 2019

Leraren die vakonderwijs verzorgen, werken tegelijkertijd ook aan de taalontwikkeling van leerlingen. Leerlingen krijgen bij hen immers te maken met de vaktaal en denkwijzen van het betreffende vak. Elke groep leerlingen kent – soms zeer – grote verschillen in taalvaardigheid. Leraren kunnen meer leerlingen in hun lessen meenemen door bewust de vaktaal opbouwen en zo taalgericht vakonderwijs aan te bieden.

Het Handboek taalgericht vakonderwijs beschrijft kenmerken van schools taalgebruik en werkt uit hoe leraren in hun vak concreet de vaktaal kunnen opbouwen. Het uitgangspunt voor taalgericht vakonderwijs ligt in de (vaak nog impliciete) talige dimensie van vakdoelen. Door onderwijs contextrijk te maken en veel gelegenheid tot interactie te geven, kunnen leraren horen hoe leerlingen vanuit hun alledaagse taal hun inzicht en vaardigheden in het vak vergroten en zich leren uitdrukken zoals in het vak de bedoeling is. Onderweg kunnen leraren zo taalsteun leveren die leerlingen nodig hebben om nieuwe leerstof te begrijpen en steeds meer zelf vaktaal te gaan gebruiken. Zowel tijdens als bij afronding van lessen wordt het leerproces van leerlingen inzichtelijk en beoordeelbaar als integraal onderdeel van vakonderwijs.

Dit handboek geeft achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en vele didactische suggesties gekoppeld aan een route voor het (her)ontwerpen van lessen. Het boek is gebaseerd op tal van ervaringen met taalgericht vakonderwijs en inzicht in kenmerken van schools taalgebruik. Het boek gaat ook in op de vraag hoe leraren samen taalgericht vakonderwijs in een school kunnen invoeren.

Deze derde herziene druk is geactualiseerd met nieuwe theorie en recente ontwikkelingen. De hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn herordend rondom de drie ankers van taalgericht vakonderwijs, context, interactie en taalsteun, en de handvatten hiervoor zijn beter vindbaar. Beoordeling tijdens de les en feedback krijgen meer nadruk in het hoofdstuk over toetsen en beoordelen. Tot slot is er meer aandacht voor de inzet van digitale hulpmiddelen.

Het Handboek taalgericht vakonderwijs is geschreven voor vakleraren, leraren in opleiding en voor iedereen die zich in het voortgezet onderwijs richt op het versterken van taalgericht vakonderwijs.


Jaar van uitgave: 2015
ISBN: 9789046904480

Hajer, M. & Meestringa, T. (2015) Handboek Taalgericht Vakonderwijs (3e druk). Bussum: Couintho