Evaluating the quality of inquiries


23 januari 2019
contact: Herman Schalk

Leerlingen in de bovenbouw van vwo zijn beginners in het evalueren van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit (NBV) van hun onderzoeken in de betavakken. Als zij dit leren kunnen zij het procedureel inzicht vergroten in de 'sterkte' van de bewijsvoering binnen een onderzoek. Saskia van der Jagt heeft tijdens haar promotieonderzoek een instrument ontwikkeld om leerlingen de NBV te laten bewaken: het EQI-instrument bestaat uit een NBV-(memo)kaartje, een checklist en een twaalftal rubrics met elk vijf niveaus. Zij beschrijft de ontwikkeling ervan via een aantal deelonderzoeken:

  • Welke aspecten ('concepts of evidence') zijn bruikbaar voor de evaluatie van NBV (hoofdstuk 2)?
  • Welke mate van complexiteit, detailleringen en algemene toepasbaarheid zijn verkieslijk (hoofdstuk 3)?
  • Hoe bruikbaar is het instrument (hoofdstuk 4)?
  • Welk ondersteunend onderwijsleerproces is nodig (hoofdstuk 5)?
  • Welke leeropbrengst levert het instrument op (hoofdstuk 6)??
In hoofdstuk 7 wordt gereflecteerd op het onderzoek, de uikomsten en consequenties. Op basis van de leeropbrengst kan gesteld worden dat leerlingen, met hulp van klasgenoten en docenten, de evaluatie van NBV in verschillende contexten met gebruik vabn het EQI-instrument kunnen uitvoeren. Het vergroten van de leeropbrengst door het zonder hulp gebruiken van het instrument is nog lastig voor de meeste leerlingen. Ook het meenemen van het geleerde van de ene onderzoekscontext naar de andere blijkt nog weinig op te treden.
De materialen van het onderzoek (lesmodules en het uiteindelijke instrument) zijn te vinden via de link bij de Downloads.

Jaar van uitgave: 2016
ISBN: 978-90-826121-0-3

Jagt, S. van der (2016). Evaluating the Quality of Inquiries. An approach for self-evaluation of accuracy, reliability and validity in school science inquiries by pre-university students (dissertatie). Amsterdam: VU.