Curriculum integration: Challenging the assumption of school science as powerful knowledge


23 januari 2019

Dit artikel is van belang voor curriculumontwikkelaars, beleidsmakers en onderwijsdeskundigen. Het betreft de tegenstelling tussen disciplinair en geïntegreerd natuurwetenschappelijkonderwijs, waarbij disciplinair onderwijs verwijst naar de verwerving van wetenschappelijke kennis en geïntegreerd onderwijs betrekking heeft op de integratie van natuurwetenschappelijke kennis in het dagelijkse leven van de leerling. Het argument voor geïntegreerd natuurwetenschappelijk onderwijs luidt dat het beter aansluit bij de natuurwetenschappelijke ervaringen en ontmoetingen in het dagelijkse leven. Er is geen bewijs dat geïntegreerd natuurwetenschappelijk onderwijs leidt tot betere leeropbrengsten, maar wel heeft het een positieve invloed op de aanwezigheid, discipline, kennis van academische hulpbronnen, studiegewoonten, enthousiasme en toewijding van de leerlingen. Dit artikel is vooral belangrijk in de context van de discussie omtrent afstemming en samenhang in het natuurwetenschappelijk onderwijs.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-1-4020-9040-0

Venville, G., Rennie, L., & Wallace, J. (2012). Curriculum integration: Challenging the assumption of school science as powerful knowledge. In B. Fraser, K. Tobin, & C. McRobbie (Red.), International handbook of research in science education. (pp. 737-749). Dordrecht: Springer.