Werken aan vaktaal bij mens- en maatschappijvakken


27 mei 2020
contact: Anton Bakker

Deze publicatie is bedoeld voor docenten mens- en maatschappijvakken op het vmbo en laat zien hoe de leraar binnen zijn eigen leergebied taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten. Het doel is de kloof tussen de taalvaardigheid van de leerling en de vakdoelen op efficiënte wijze te overbruggen. Uiteindelijk gaat het er in deze brochure om dat de leraar scherp in beeld krijgt wat hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het einde van een bepaalde lessenreeks en zich de vraag stelt: op welke manier maak ik dat doel bereikbaar voor mijn leerlingen, gegeven de mate van beheersing van de (vak)taal die ze nu hebben? Ook worden lesvoorbeelden beschreven die laten zien hoe kleine stappen soms al flinke gevolgen kunnen hebben.


Jaar van uitgave: 2013

Leeuw, B. van der, Haajer, M., Scharten, R., & Vos, B. de. (2013). Werken aan vaktaal bij mens- en maatschappijvakken. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs/SLO.