Waar vandaan en waar naar toe? Leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs van basisschool tot eindexamen


27 mei 2020

Deze publicatie is bedoeld voor docenten aardrijkskunde, beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het gaat over mogelijke leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs. Er wordt beschreven welke kansen en beperkingen er in het formele Nederlandse aardrijkskundeonderwijs zijn om kinderen geografisch besef bij te brengen. De volgende vragen komen achtereenvolgens aan bod: welke aanknopingspunten voor samenhang bieden kerndoelen en examenprogramma's; welke lessen kunnen we leren van ervaringen in het buitenland; hoe worden leraren op de lerarenopleiding voorbereid op hun verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een dergelijke leerlijn? De publicatie sluit af met een uitgebreide verzameling conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de kerndoelen en eindtermen; de leermiddelenontwikkeling; de kennisbasis van docenten en het geografisch besef van leerlingen.


Jaar van uitgave: 2009
ISBN: 978-9490147-04-4

Steenstra, Ch., & Schee, J. van der. (2009). Waar vandaan en waar naar toe? Leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs van basisschool tot eindexamen. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.