Register op Kleio's


13 mei 2020
contact: Anton Bakker

Deze website is relevant voor docenten geschiedenis. Zij bevat een register op Kleio van de jaargangen 2003-2010. De registers van eerdere jaargangen zullen nog worden toegevoegd. Elk register ordent de in de betreffende jaargang verschenen artikelen op onder andere: vakinhoudelijke artikelen; didactische artikelen; lesmateriaal; centraal examen; Kleio in de klas; boek van de maand/recensies; interviews; VGN; artikelen per tijdvak en museumnieuws.


Redactie VGN. (2010). Kleio, vorige nummers. Geraadpleegd van http://www.vgnkleio.nl/kleio/vorige-nummers/