Samen leren. Tieners en sociale media


13 mei 2020
contact: Anton Bakker

Dit onderzoeksverslag is van belang voor leraren, beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Het is een rapport over een onderzoek naar de relatie tussen sociale media en leren. Leerlingen gebruiken sociale media op grote schaal om te leren voor school en voor hun hobby’s. Dat doen ze bijvoorbeeld door elkaar te tippen over YouTube-filmpjes, elkaar te ondersteunen bij het maken van huiswerk en zodoende hun informatie-uitwisseling op een makkelijke manier te verrijken. Het onderzoek is gehouden onder 1500 scholieren tussen 10 en 18 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Enkele belangrijke onderzoeksresultaten zijn: 85% van de ondervraagde 10- tot en met 17-jarigen zoekt extra informatie over de leerstof op Google; bijna driekwart van de jongeren gebruikt internet om oefentoetsen te doen; driekwart van de tieners zou meer gebruik van sociale media in de les leuk vinden en een kwart wil dat liever niet; dat een leraar sociale media gebruikt vindt maar 13% van de jongeren belangrijk, het belangrijkste is dat een leraar goed kan uitleggen.


Jaar van uitgave: 2013

Borgdorff, M. (red). (2013). Samen leren. Tieners en sociale media. Zoetermeer: Stichting Mijn Kind Online en Kennisnet.