Oriëntatie op geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent


28 mei 2020

Dit boek is bedoeld voor docenten geschiedenis (in opleiding) en kan ook relevant zijn voor lerarenopleiders. Het bevat een uitgebreid overzicht van, en toelichting op de tien tijdvakken die centraal staan in het geschiedenisonderwijs. In dit boek worden alle kenmerkende aspecten, verdeeld over tien hoofdstukken – één tijdvak per hoofdstuk – voor de vakleraar op heldere en overzichtelijke wijze besproken. Daarnaast zijn er voorbeelden van gebeurtenissen, personen en documenten. Aan de hand daarvan kan een onderwerp worden ingeleid of toegelicht. Ten slotte worden bij elk onderwerp ‘Vragen van betekenis’ geformuleerd: zaken die te denken geven en die een goed aanknopingspunt bieden voor een gesprek met leerlingen over de zin en betekenis van thema’s in de geschiedenis. Met deze ingrediënten is dit een onmisbaar studieboek voor de toekomstige geschiedenisleraar en een handig naslagwerk voor de zittende leraar die zijn weg zoekt in het nieuwe lesprogramma.

Er is een nieuwe druk verschenen (in full colour) met actualiseringen in hoofdstuk 9 en 10 en in de leeslijstjes.


Jaar van uitgave: 2016
ISBN: 978 90 232 52 191

Riessen, M. van, Rovers, F., & Wilschut, A. (red). (2011). Oriëntatie op geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent (3e herziene druk). Assen: Van Gorcum.