Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM)


27 mei 2020
contact: Anton Bakker

Deze website is interessant voor lerarenopleiders, docenten mens- en maatschappijvakken en curriculumontwikkelaars. Het doel van het centrum is het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis over de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer en kunsttheorie. Op de website is een overzicht van de verschillende projecten en publicaties terug te vinden.


Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. (n.d.). Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Geraadpleegd op 7 januari 2013, van www.expertisecentrum-mmv.nl/