Digitaal cultuurportfolio


14 mei 2020

Deze uitgave van de Vereniging Cultuurprofielscholen is bedoeld voor docenten kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs. Hij geeft de stand van zaken weer omtrent de ontwikkeling van een digitaal cultuurportfolio en geeft antwoord op vragen over het hoe en het wat van een digitaal portfolio en hoe een cultuurportfolio in de praktijk werkt. De publicatie is aangevuld met aanbevelingen in de vorm van een programma van eisen, een basisstructuur en een stappenplan voor de invoering van een cultuurportfolio.


Jaar van uitgave: 2012

Gemert, J. van, Gerrits, A., & Tuinen, S. van. (2012). Digitaal cultuurportfolio. Utrecht: Vereniging Cultuurprofielscholen.