Authentieke kunsteducatie: een stand van zaken


14 mei 2020

Dit artikel is van belang voor docenten kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs, voor (vak)leerkrachten in het basisonderwijs en voor lerarenopleiders. Het geeft een overzicht van de stand zaken van authentieke kunsteducatie. De auteur beschrijft het begrip en de uiteenlopende betekenissen die er aan worden toegekend. Aan de hand van onderzoeksgegevens en praktijkervaringen beschrijft hij de belangrijke criteria van authentiek leren: inhoudelijke oriëntatie op de leefwereld van de leerlingen, relevantie van het leren buiten de school, leren door complexe taaksituaties en onderlinge communicatie en samenwerking tussen leerlingen. Tot slot volgen de mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie in de onderwijscontext.


Jaar van uitgave: 2011

Haanstra, F. (2011). Authentieke kunsteducatie: een stand van zaken. Cultuur + Educatie, (31), 8-36. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland/Universiteit Utrecht.