Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo


23 januari 2019

Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Uitgangspunt binnen het ontwerpproces is het curriculaire spinnenweb. Na een toelichting op het spinnenweb worden drie manieren beschreven om met dit leerplankundige model om te gaan.?


Jaar van uitgave: 2015

Brouwer, B., Mossel, G. van & Rodenboog, M. (2015). Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo. Enschede: SLO.