Belevingsonderzoek Duits 2017


13 mei 2020

Het Belevingsonderzoek Duits is een onderzoek naar de beleving van het vak Duits onder middelbare scholieren. Het is de tweede keer dat het onderzoek is uitgevoerd. De eerste keer was in 2010, naar aanleiding van de aanhoudend lage belangstelling voor het vak Duitse taal en cultuur onder studenten. De resultaten leidden tot de oprichting van de Actiegroep Duits, die zich sterk maakt voor de Duitse taal in Nederland. De Actiegroep organiseert bijvoorbeeld de jaarlijkse Dag van de Duitse taal en de gastlessen met het Mach-mit-Mobil.

Conclusie:


Onderlinge verbanden:

Enkele aanbevelingen:

Beleidsmatig -

  • Maak specifiek voor het vak Duits, dat een lerarentekort heeft, beleid dat erop is gericht het aantal studenten aan lerarenopleidingen te verhogen (zie hiervoor ook schoolleiders- enquête uit 2015).

In de lespraktijk -

Over de onderzoeksmethode:


Duitsland Instituut Amsterdam. (2017). Belevingsonderzoek Duits 2017. Amsterdam: Duitsland Instituut Amsterdam.