Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004


13 mei 2020

Taalprofielen is een uitwerking van de descriptoren van het Europees Referentiekader in concrete voorbeelden van situaties en taalhandelingen. De publicatie is in 2004 samengesteld en is door haar heldere, praktische structuur een belangrijk hulpmiddel geworden voor de modernevreemdetalendocent. Aanleiding voor de herziening was de verschijning van de officiële vertaling van het ERK, het met het oog op vwo en tto ten onrechte ontbreken van het C2-niveau en nieuwe ontwikkelingen in de media-technologie. Taalprofielen 2015 bevat grotendeels dezelfde voorbeelden als de eerste versie en biedt daarnaast:

  • de beschrijving van het C2-niveau;
  • de beschrijving van de plusniveaus: A2+, B1+ en B2+;
  • meer voorbeelden die het gebruik van digitale media veronderstellen;
  • vergroting van de herkenbaarheid van de voorbeelden voor het voortgezet onderwijs.

Jaar van uitgave: 2015

Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., & Beeker, A. (2015) Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004. Enschede: SLO.