Exploring content teachers' knowledge of language pedagogy: a report on a small-scale research project in a Dutch CLIL context


29 mei 2020

In Nederland, net als in andere Europese landen, onderwijzen docenten hun vak zonder specifieke achtergrond wat het geven van vreemde talen betreft. Dit heet Content and Language Integrated Learning (CLIL). Van deze docenten wordt verwacht dat zij met hun lessen vreemdetaalverwerving ondersteunen. Er is echter weinig bekend over hun kennis van taalpedagogiek.

Dit artikel doet verslag van een kleinschalig onderzoeksproject in een Nederlandse CLIL-context, dat de praktische kennisbasis van ervaren vakdocenten verkent wat betreft hun (laten) handelen in de lessen in het kader van het leren van de doeltaal. De studie is gebaseerd op onderwijsonderzoek dat zich richt op de kennis van leraren over leerprocessen in hun klas. De studie neemt Long's (2009) methodologische principes (MP) voor effectief taalonderwijs als referentiepunt voor het beschrijven van de kennis van docenten van pedagogie ter ondersteuning van het leren van talen in hun CLIL-lessen.


Jaar van uitgave: 2014

Koopman, G.J., Skeet, J., & Graaff, R. de. (2014). Exploring content teachers' knowledge of language pedagogy: a report on a small-scale research project in a Dutch CLIL context. The Language Learning Journal.


toon meer