Challenges in basic mathematics education


7 oktober 2020

Deze publicatie gaat in op de uitdagingen bij de implementatie van wiskundeonderwijs in het funderend onderwijs. Door middel van casestudies worden wegen beschreven waarlangs dit onderwijs verbeterd kan worden. De publicatie is bedoeld voor niet alleen beslissers, maar ook voor hen die wensen deel te nemen in dit verbeterproces. De auteurs hopen dat deze publicatie er toe leidt dat leerlingen, docenten en ouders enthousiasme krijgen om het wiskundeonderwijs te verbeteren. Want verbetering van dit onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde voor een eerlijker en duurzamer toekomst voor iedereen.


Jaar van uitgave: 2012

UNESCO. (2012). Challenges in basic mathematics education. Parijs: UNESCO.


toon meer

Leerplankundig thema