Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies


7 oktober 2020

Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan Europese en nationale debatten over manieren voor onderwijzen en leren van wiskunde. Onderkend wordt dat onderwijskwaliteit en educatieve infrastructuren van invloed zijn op leeropbrengsten. Het onderzoek gaat in op de mate waarin onderwijsbeleid in diverse Europese landen van invloed is op onderwijzen en leren van wiskunde en hoe zich dat vertaalt in leeropbrengsten en verbeterde leerlingmotivatie. In het bijzonder gaat het om de invloed van wiskundecurricula, van onderwijsmethoden, van het systeem van toetsing en van de professionaliteit van docenten en leerkrachten. De studie bevat tevens aanbevelingen en good practices.


Jaar van uitgave: 2011

Ranguelov, S., Motiejunaite, A., Kerpanova,V. & Parveva, T. (2011). Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies. Brussel: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.


toon meer

Leerplankundig thema