Vakintegratie in de Mens- en Maatschappijvakken


23 januari 2019
contact: Han Noordink

Deze publicatie is bedoeld voor leraren, studenten aan de lerarenopleiding, lerarenopleiders, educatieve auteurs, onderwijsondersteunende instellingen en iedereen die meer wil weten over theorie en praktijk van een geïntegreerde aanpak in de mens- en maatschappijvakken. Het theoriedeel bespreekt de uitgangspunten, benaderingen en discussies over vakintegratie in de nationale en internationale literatuur. Het praktijkdeel geeft zicht op de uitwerking van een geïntegreerde aanpak in methodes, de ervaringen van leraren op basisscholen en in de onderbouw van het vmbo en de wijze waarop lerarenopleidingen aandacht besteden aan vakintegratie. De publicatie bevat tevens een beschrijving en vergelijking van de 'essenties' van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer.


Jaar van uitgave: 2009
ISBN: 978-94-90147-02-0

Boxtel, C. van, Bulthuis, H., Goudsmit, H., Hooghuis, F., Mulder, B.J., Smulders, P., Stam, B., ....Weme, B. de. (2009). Vakintegratie in de Mens- en Maatschappijvakken. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en maatschappijvakken en Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel.