Toetsrevolutie


23 januari 2019

Toetsen als onderdeel van het leerproces om het onderwijs en de leerprocessen te verbeteren en om leerlingen meer eigenaarschap te bieden in het onderwijs waaraan ze deelnemen. In dit boek beschrijven docenten, wetenschappers en experts hoe ze in hun dagelijkse (les)praktijk werken aan een feedbackcultuur waarin fouten maken mag en moet.

In de beschouwing benadrukken de auteurs dat de implementatie van formatieve evaluatie een complex proces is, waarbij uitwerking vanuit een gezamenlijke visie cruciaal is en alle aspecten van het curriculaire spinnenweb (inhouden, doelen, middelen, tijd, etc.) betrokken zijn.

Voor het vak Nederlands heeft Gerdineke van Silfhout, werkzaam bij SLO, het hoofdstuk Continue leren bij het vak Nederlands (p.87-107)geschreven waarin zij de opbrengsten van docenten Nederlands op vijf pilotscholen uitgebreid en met veel concrete voorbeelden en handvatten beschrijft.


Jaar van uitgave: 2016

Kneyber, R. & Sluijsmans, D. (2016). Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs . Culemborg: Uitgeverij Phronese.