Toetsen met leerwaarde


19 december 2019

Toetsen hebben een enorme impact op het leren en de motivatie van lerenden. Ook bepalen toetsen in hoge mate hoe wordt geleerd. Eerdere studies hebben aangetoond dat de klassieke summatieve functie van toetsing gericht op afsluiting en certificering niet meer toereikend is om kwaliteit van (een leven lang) leren te borgen. Ook stimuleren deze toetsen onvoldoende de verantwoordelijkheid van lerenden. Vanuit wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief is veel bewijs voorhanden dat formatief toetsen het leren positief beïnvloedt. Dit bewijs is echter nog niet systematisch in kaart gebracht op basis van recente theoretische inzichten over formatief toetsen. Ook bereiken onderzoeksresultaten onvoldoende de praktijk blijkend uit de vele vragen die het onderwijsveld nog heeft over de implementatie van effectieve vormen van toetsing.

De onderzoekers voerden een literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit van het zogenoemde ‘formatief’ toetsen in het onderwijs: toetsen die verder leren stimuleren. Uit hun studie blijkt dat formatief toetsen meerwaarde biedt als condities, doelen, methoden en leeruitkomsten op elkaar worden afgestemd. Belangrijkste bevinding is dat er ongeveer acht toetsmethoden effectief blijken te zijn voor het leren van leerlingen. Ook beschrijven de onderzoekers vier belangrijke condities die onontbeerlijk zijn voor een duurzame implementatie van formatief toetsen, zoals de toetsbekwaamheid van leraren en het creëren van een leergemeenschap onder leraren.


Jaar van uitgave: 2013

Toetsen met leerwaarde: een reviewstudie naar de kenmerken van formatief toetsen . NWO-Proo