De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt


27 november 2019
Deze handreiking biedt ondersteuning aan mentoren en stagebegeleiders die in het voortgezet speciaal onderwijs scholen begeleiden bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel.
In deel 1 (Handreikingen) vind je uitgangspunten, doelen en inhouden die aan de orde kunnen komen als vso-scholen hun leerlingen via externe stage gaan toeleiden naar passend werk. In deel 2 en 3 staan voorbeeldstageopdrachten voor de leerlingen. Het zijn opdrachten voor leerlingen in de bovenbouw die stage in de winkel of in een horecagelegenheid gaan lopen.

Jaar van uitgave: 2012

Berlet, I., Haandrikman, M., & Laan, A. van der. (2012). De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden