Naspa - Het naschoolse sportaanbod


18 december 2019

Deze publicatie is bestemd voor begeleiders van naschoolse opvang en vakdocenten bewegingsonderwijs. Zij biedt diverse activiteiten aan die snel een positieve belevingswaarde hebben en die passen bij de motorische capaciteiten van de kinderen. Deelnemende kinderen kunnen op een speelse manier een aantal keer sporten en bewegen en zo bezig zijn met verschillende beweegvormen. NASPA maakt dit mogelijk door activiteiten uit verschillende sporten, zoals bijvoorbeeld tafeltennis, voetbal, hockey en volleybal, toegankelijk te maken. NASPA is bezig met een groeiende reeks met sportactiviteiten. Voor de groepen 3/4 zijn algemene balvaardigheden (‘ball-skills’) uitgewerkt in tien leuke activiteiten. Voor de groepen 7/8 is het volleysmashspel ontwikkeld. Deze onderdelen zijn ontwikkeld door SLO in samenwerking met Sportservice Zwolle en Hogeschool Windesheim. De volledige publicatie is onderaan de pagina gratis te downloaden. In de tabel op de webpagina is per onderdeel een uitgewerkte activiteit te vinden.


Jaar van uitgave: 2012

Groot, M. de, Hazelebach, C., & Swart, A. de. (2012). Naspa - Het naschoolse sportaanbod. Deventer: Bewegen Samen Regelen.


toon meer