LOB en groene doorstroom


27 november 2019

Deze website is bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders in het agrarisch beroepsonderwijs. De AOC's hebben groene ambities geformuleerd ten aanzien van de groene doorstroom en LOB. In het project "LOB en groene doorstroom" zijn een aantal pilots op scholen uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar de effecten van verschillende LOB interventies op locatie die ten opzichte van elkaar verschillen (in populatie, omgeving en aangeboden niveaus). Daarnaast vindt er een onderzoek plaats naar de factoren die bepalend zijn voor de interne doorstroom van het vmbo-groen naar het mbo-groen. De publicatie kun je vinden via de link hiernaast.


AOC Raad. (z.j.). LOB en groene doorstroom. Geraadpleegd op 5 juli 2013, van http://www.aocraad.nl/projecten-en-diensten/lob-en-groene-doorstroom/


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden