Leerplanverkenning actief burgerschap: Handreiking voor schoolontwikkeling


27 mei 2020
contact: Jeroen Bron

Deze publicatie is van belang voor docenten maatschappijvakken, schoolleiders en leerplan- en materiaalontwikkelaars. Het is een verkenning van wetgeving en onderwijsbeleid over burgerschap en sociale integratie. De socialisatiefunctie van het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt in het onderwijsbeleid, en burgerschapsvorming is aangewezen als één van de drie belangrijkste beleidspunten voor het ministerie van OCW. SLO heeft op basis van vergelijkende analyses van 'communale bronnen' minimale kerndoelen ontwikkeld voor de afzonderlijke onderwijstypen: het primair onderwijs, de onderbouw vo, het vmbo en havo/vwo. Schoolteams kunnen dit voorbeeld van een kernleerplan gebruiken als een inhoudelijk richtinggevend kader voor de selectie van leerdoelen op het niveau van de school. Het bevat een duiding van relevante begrippen; toelichting keuzeruimte voor scholen; voorstel voor leerdoelen voor drie inhoudelijke domeinen: democratie, participatie en identiteit. De publicatie is bedoeld als handreiking voor het formuleren van een eigen visie en het samenstellen van een onderwijsprogramma dat tegemoet komt aan kenmerken van actief en verantwoordelijk burgerschap.


Jaar van uitgave: 2009

Bron, J., Veugelers, W., & Vliet, E. van. (2009). Leerplanverkenning actief burgerschap: Handreiking voor schoolontwikkeling. Enschede: SLO.