Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur


13 mei 2020

Deze publicatie biedt docenten klassieke talen een handreiking om een eigen curriculum te ontwikkelen, het eigen curriculum te toetsen aan de eindtermen, kernen, inhouden, vaardigheden en tussen doelen voor de onder- en bovenbouw van de vakken GTC en LTC of om meer zicht te krijgen op de doorlopende leerlijnen van het vak. Met behulp van de website ??Leerplan in Beeld? en de gangbare lesmethodes Latijn wordt verhelderd hoe de website Leerplan in Beeld gebruikt kan worden in de onderwijspraktijk.?


Jaar van uitgave: 2017